You are currently viewing Happy Promise Day Status 2020 – Images, Shayari, Quotes, Status, Sms

Happy Promise Day Status 2020 – Images, Shayari, Quotes, Status, Sms

Happy Promise Day Status 2020Valentine Week का पाचवा दिन मतलब 11 Feb 2020, Promise Day मनाया जाता है. इस दिन आप पाने चाहने वाले से वादा कर सकते है या फिर आप कोई वादा उनसे करवा सकते है. विश कीजिये अपने दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को हमारे इन स्टेटस के साथ ताकि उन्हें भी कुछ स्पेशल फील हो.

इसी तरह Valentine Week में जितने Days आते है उन सभी Days के स्टेटस यहाँ आपको हमारी वेबसाइट BadmashiStatus.com पर मिल जायेंगे.

Happy Promise Day Status

Promise-Status-in-Hindi
Promise Status in Hindi

 #Wàdà hàí मेरा kí जितने wàdé😊 किए थे वो सब  #Wàdà निभाऊंगा

màí🙂  túmhé👩 छोड़कर kàbhí nhí🚫 जाऊंगा @Promise Day Shayari

 

#jàísé pyààr♥️ इजहार ké बिना अधूरे hàí😇

#wàísé ही  hàr रिश्ता wàdé😊 ké बिना अधूरा hàí😇 @Promise Day Images

 

#hàméshà🙂 sàth🤝🤝 रहेगा तेरा मेरा #Wàdà दिवस ké दिन

यही hàí तुमसे  #Wàdà मेरा

 

हमसे pyààr♥️ करता तो  #hàméshà🙂 निभाओगे

#Wàdà करो कि kàbhí छोड़कर nhí🚫 जाओगे

 

#hàmé tó तुम्हारे संग रहने का hàí मेरा इरादा

#túm bhí sàth🤝🤝 निभाओगी, करो मुझसे वादा

दुसरे Valentine Day Status भी ज़रोर पढ़े:

#प्रोमिस डे ké दिन🌨️ 🥰एक छोटा सा  #Wàdà करो

🤩मुझे kàbhí ना बिछड़ने का 🥰तुम पक्का इरादा करो

 

साथ हे हम, sàth🤝🤝 रहेंगे #Wàdà रहा hú तुमसे, हमेशा

मेरे हाथों mé तेरे हाथ रहेंगे @Promise Day Status in Hindi

 

 hàr तूफानों ké आगे अड़ जाऊंगा, hàr आंधी sé भिड़ जाऊंगा

 #Wàdà करता हूं,  túmhé👩 पाने ké लिए màí🙂 भगवान sé भी लड़ जाऊंगा

 

túmhé👩 pyààr♥️ करने kí túmhé👩  #hàméshà🙂 खुश रखने kí

मेरा इरादा भी hàí और तुमसे  #Wàdà भी hàí😇

 

 #kàbhí🙂  छोड़कर nhí🚫 जाओगे Sày yés ànd😍Prómísé🙂 mé

और kúch ना कहना कम एंड किस मी

दुसरे Valentine Day Status भी ज़रोर पढ़े:

Promise Day Images

#तुम्हारा ख्याल रखना hàí😇 túmhé👩 खुश रखना hàí😇

 túmhé👩 बहुत pyààr♥️ करना hàí😇 #Wàdà करता hú kúch बाकी nhí🚫 रहेगा

मुझे तुम्हारे लिए सब kúch करना hàí😇

 

Promise-Day-Images
Promise Day Images

 túmhé👩 पाने का अक्सर इरादा करता हूं तू mérí हो ना हो,

 màí🙂  #hàméshà🙂 तेरा रहूंगा,  màí🙂 #Wàdà करता हूं

 

Súnà Hàí #Wó?𣁊àté Húé Kéh Gày éké àb Tó Húm Sírf Túmàré Khàbó Mé àyéngé, Kóí

Kéh Dé únsé Ké #Wó👌Wàdà🤝 Kàr Léé, Húm Jíndàgí Bhàr Ké Líyé Só Jàyéngé

 

अब  hàr पल आहें मैं तेरी नाम kí भरता हूं

túmhé👩  #hàméshà🙂 खुश रखने का màí🙂 तुमसे  #Wàdà करता हूं

 

 #Wàdà hàí मेरा कि तुझसे किया  hàr वादा

màí🙂 पूरे शिद्दत sé निभाऊंगा

दुसरे Valentine Day Status भी ज़रोर पढ़े:

तुमसे móhàbbàt♥️ मुझे hàr किसी sé ज्यादा hàí😇

तुमसे वफा निभाने kí pyààr का, pyààr♥️ sé  #Wàdà hàí😇

 

#Wó👌Gúlàb Jó Túmné Mújhé Díyà Thà😳..

#Wó👌Pyààr Jó Túmné Mújhsé Kíyà Thà😳..

#Wó👌Yààd Jó Túmné Mújhé Díyà Thà😳..

#Wó👌Sàfàr Jó Húmné Sààth Tày Kíyà Thà😳..

 

Nàhí Bhóól Pàúgà Màí, Jàb Tàk Hàí Jààn, Jàb Tàk Hàí Jààn

👩Hàppy😍Prómísé🙂 Dày déàr😍..

 

Jíss Sé Wàdà🤝 Kró #Wó👌Púrà Kró Hàméshà àpné Kyé Húé😍Prómísé🙂 Kí ízzàt Kró Chàhé

#Wó👌àpné Méhbóób sé Hó àpné àp sé Hó, àpné Múlk Sé Hó Zrúr Púrà Kró.. Hàppy

Prómísé Dày

 

Promise-Day-with-Quotes
Promise Day with Quotes

 #kàbhí🙂  ना कहना मुझे मिस एक बार बुलाने पर आ जाऊंगा

आई प्रोमिस @Promise Day Images

दुसरे Valentine Day Status भी ज़रोर पढ़े:

Promise Day Quotes

àj😍Prómísé🙂 Dày Hàí àpné Pyàr Sé Kró Wàdà🤝 Kéh, Kàbhí Nà Díl❤️👨‍❤️‍💋‍👨 dúkhàó Gày, Kàbhí

Nà Chhór K Jàó Gày, ús K Ghàm Méín Sóg Khúshí Méín Múskúràó Gày, Hàr chééz

Sé Bàhd K Sírf úsí Kó chàhó Gày, Kró Wàdà🤝 ór Pà Ló ús Kí Múhàbbàt

Hàppy Prómísé Dày….

 

🌨️दिन  bàdàl जाएगा महीने  bàdàl जाएंगे ⏱️वक्त  bàdàl जाएगा

😤पर तुमसे  #Wàdà निभाने का मेरा  #Wàdà kàbhí nhí🚫 बदलेगा

 

 #Wàdà करो kí zíndàgí mé kàbhí sàth🤝🤝 nhí🚫 छोड़ोगे

#kàbhí🙂  बुरे वक़्त mé मुख nhí🚫 मोड़ोगे #Wàdà करो कि तुम

#kàbhí🙂  मेरा दिल nhí🚫 तोड़ोगे

 

#Dúníyà🌍 kí नज़रों sé छुपाकर रखूंगा màí🙂  #Wàdà करता हूं

màí🙂 तुम्हे  hàr बला sé बचाकर रखूंगा

 

í Wànt Tó Bé Thé Gréàtést óf Mé, Fór Thís ís àll í Càn Dó.

ít ís My Wísh thàt yóú😘 😍Prómísé🙂 Mé Thís,

Yóú Bé Thé Gréàtést óf yóú😘.

Hàppy😍Prómísé🙂 Dày.

दुसरे Valentine Day Status भी ज़रोर पढ़े:

í wíll 💑 àlwàys bé hónést ànd lóyàl tó yóú😘 . @Promise Day Images

 

í Dó nót😍Prómísé🙂 yóú😘 🤗 Thé Móón, í Dó nót😍Prómísé🙂 yóú😘 🤗 Thé Stàr, Bút íf yóú😘

Prómísé Tó Rémémbér Mé, í😍Prómísé🙂 Tó Bé àlwàys Théré. 🤔Thínkíng óf yóú😘 🤗 ón

Thís😍Prómísé🙂 Dày í wíll 💑 àlwàys bé hónést ànd lóyàl tó yóú😘 .

Prómísé Dày 2020😁

 

àftér évéry fíght🥵 wíll 💑 àccépt Thàt thé místàké wàs míné ànd nót yóúrs.

Dosti-Promise-Shayari
Dosti Promise Shayari

í wíll 💑 lóvé yóú😘 🤗 móré wíth éàch pàssíng dày.  @Promise Day Images

 

 í wíll 💑 àlwàys tréàt yóú😘 🤗 líké àn àngél ànd névér🙅 évér bréàk yóúr héàrt

Téll ús àbóút sómé prómísés óf yóúrs👩 thàt wéré nót fúlfílléd ór thàt yóú😘 cóúldn’t kéép.

Leave a Reply