Happy Teddy Day Status 2020 – Images, Quotes, Shayari, Status, Pic
Happy-Teddy Day Status in Hindi 2020

Happy Teddy Day Status 2020 – Images, Quotes, Shayari, Status, Pic

Happy Teddy Day Status in Hindi – नमस्कार दोस्तों! स्वागत है आपका हमारे एक और नए पोस्ट में. इस पोस्ट में हमने Teddy Day Status, Teddy Day Shayari, Teddy Day Quotes, Teddy Bear Status, Teddy Day Images सब कुछ लिखा है जो की 10 Feb को मनाया जाता है. Wish करे अपने सभी दोस्तों, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड को हमारे इन Status और Quotes के साथ. आप इन Status को अपने सोशल प्रोफाइल पर अपलोड कर सकते है.

इसी तरह बाकी Days के स्टेटस के लिए हमारी वेबसाइट BadmashiStatus.com के साथ जुड़े रहे.

Happy Teddy Day Status

Teddy-Day-Images-for-Whatsapp
Teddy Day Images for Whatsapp

#khàwàísh ítní  hàí कि,

आज तुझे देकर mé  Téddy🧸 🐻,

Fútúré mé बनु तेरे बच्चों👨  kà Dàddy…😊😍😘

😀Hàppy   Téddy🧸 🐻 béàr🥰 Dày Jààn.😘

 

तेरी mérí😘 dóstí💑  kà अफसाना bhí hàí …

इसमें pyààr❤️  kà खज़ाना bhí hàí …

#ísílíyé चाहते  hàí ं आपसे Téddy🧸  béàr🥰 मांगना

क्योकि ààj 😘tó मांगने  kà बहाना bhí hàí

🐻 😀Hàppy   Téddy🧸 Dày🐻

 

 Téddy🧸   Téddy🧸 पास 😘tó àájàó

उनको bhí àpne साथ 😘tó lé àájàó ..

बैठे  hàí 😘húm तनहा कब se उनको हमारी याद दिलाओ।

🐻 😀Hàppy  Téddy🧸 Dày🐻

 

कुछ एहसासों ké साये ♥️díl kó छू jàté  hàí ं कुछ मंज़र ♥️díl mé उतर jàté hàí ं बेजान गुलशन mé bhí फूल खिल jàté  hàí ं जब ज़िन्दगी mé आप जैसे दोस्त मिल jàté hàí ं

🐻 😀Hàppy   Téddy🧸 Dày🐻

 

Thís msg ís 2 THàNK àll thé péóplé whó hàvé spréàd théír cúténéss às líké à  Téddy🧸 tó my🥰 lífé.

Hópíng 2 kéép dís rélàtíónshíp cútést fórévér.

🐻 😀Hàppy   Téddy🧸 Dày🐻!!

दुसरे Valentine Day Status भी ज़रोर पढ़े:

Teddy Day Images

आजकल 😘húm हर  Téddy🧸 kó देख मुस्कुराते  hàí ं कैसे बताये #unhone कि हमे 😘tó हर  Téddy🧸 mé वो ही नज़र आते hàí ं 😀Hàppy   Téddy🧸 béàr🥰 Dày

#àj टेडी बेअर ké ⛅dín túm👩 se वादा करता hún

हमेशा mé तुम्हारे पास रहूँगा

कभी दुःख न दूंगा कभी तब्ग न करूँगा

 

#íf ú r à Chócólàté, úr thé swéétést, íf ú r à  Téddy🧸 béàr, ú r thé móst húggàblé, íf ú r à Stàr, ú r thé Bríghtést, ú r my🥰 FRíéND! ú r d Bést!  😀Hàppy Téddy🧸 béàr🥰 Dày

 

#méré  Téddy🧸  kó बहुत संभल ké रखना

ये आपसे बहुत pyààr❤️ करता  hàí

हम होते  hàí जब जब आपसे दूर

तो यही आपके साथ होता  hàí

 

मैं bhí तुम्हारा प्यारा सा भोला सा

Téddy🧸  béàr🥰 hún

🐻 😀Hàppy   Téddy🧸 Dày🐻

 

Bóy: Dó ú Húg yóúr  Téddy🧸 Béàr

Whílé Sléépíng àt Níght?

Gírl: Yés!

Bóy: Càn í Réplàcé ít Fór thé Rést óf yóúr Lífé?? 🙂

😀Hàppy   Téddy🧸 béàr🥰 Dày

दुसरे Valentine Day Status भी ज़रोर पढ़े:

Teddy Day Status

í àm sórry í àm àwày, í àm sórry ón thís spécíàl dày, í júst sént à spécíàl  Téddy🧸 , Tó wísh Yóú🤩 😀Hàppy Téddy🧸 béàr🥰 Dày!

 

Téddíés àré júst ànóthér réàsón, Júst ànóthér wày tó sày í càré, í wíll bé théré fórévér, Nó màttér thé góód ànd bàd tímés wé shàré!  😀Hàppy Téddy🧸 béàr🥰 Dày!

 

Húg à béàr🥰 dày ís nót hów lóng yóú’vé béén tógéthér; nót hów múch yóú’vé gívén ór récéívé; nót hów màny tímés yóú’vé hélpéd éàch óthér.  😀Hàppy Téddy🧸 béàr🥰 Dày!

 

Teddy-Day-Love-Images
Teddy Day Love Images

Lífé ís à jóúrnéy, ànd  LóVé👩‍❤️‍👨 ís whàt màkés thàt jóúrnéy wórthwhílé.  😀Hàppy Téddy🧸 béàr🥰 Dày!

 

By gíftíng Yóú🤩 thís  Téddy🧸 í wànt tó shów àm réàdy tó màké Yóú🤩 míné ànd fíll my🥰 lífé wíth súnshíné…

दुसरे Valentine Day Status भी ज़रोर पढ़े:

Teddy Day Pic

à Cúté🤭  Téddy🧸 béàr, tó my🥰 Cúté🤭 fríénd, ón à Cúté🤭 óccàsíóns, júst tó sày.  😀Hàppy Téddy🧸 béàr🥰 Dày!

 

 LóVé👩‍❤️‍👨  cànt bé déscríbéd, íts méànt tó bé félt thróúgh thé wày wé càré, Wísh Yóú🤩 à 🐻 😀Hàppy   Téddy🧸 Dày🐻, Hópé théré àré móré súch dàys thàt wé shàré.

 

Névér cóúld téll Yóú🤩 my🥰  LóVé👩‍❤️‍👨 , névér cóúld í shàré thé thíngs óf my🥰 héàrt❣️, bút ón thís spécíàl  Téddy🧸 dày, wíll Yóú🤩 bé míné ón thís vàléntíné �s dày?

 

Whàt í nééd tó lívé hàs béén gívén tó mé. By thé éàrth why í nééd tó lívé hàs béén gívén tó mé.  😀Hàppy Téddy🧸 béàr🥰 Dày!

 

 ín thís spécíàl vàléntíné wéék, ón thís spécíàl  Téddy🧸 dày, í wànt tó cónféss my🥰 LóVé👩‍❤️‍👨  fór yóú, Théré névér wàs, théré névér wíll bé ànóthér yóú! @Teddy Day Quotes

दुसरे Valentine Day Status भी ज़रोर पढ़े:

Teddy Day Shayari

Yóú àré étérnàl líké  LóVé👩‍❤️‍👨 , Yóú🤩 àré Cúté🤭 às thé stúfféd tóy, Tàké thís  Téddy🧸 às my🥰 héàrt❣️, ít�s fílléd wíth my🥰 LóVé👩‍❤️‍👨 ànd my🥰 jóy!

 

à  Téddy🧸  béàr🥰 ís à fàíthfúl Fríénd💑 Yóú🤩 càn píck hím úp àt éíthér énd, hís fúr ís thé cólóúr óf bréàkfàst tóàst, ànd hé’s àlwàys théré whén Yóú🤩 nééd hím móst.  😀Hàppy Téddy🧸 béàr🥰 Dày!

 

Thé  Téddy🧸  béàr🥰 ís thé làst tóy thàt wé pàrt wíth. Hé ís àll thàt ís léft óf thàt lóst wórld whéré sólútíóns sééméd póssíblé ànd à Fríénd💑 whó sàw nó fàúlt ànd màdé nó répróàch, wàítéd fórévér ín thé óld àrmchàír.

 

Bóy: í àm súré Yóú🤩  LóVé👩‍❤️‍👨 tó cúddlé, yóúr  Téddy🧸 àt níght.

Gírl: Yéàh, hé ís súrély my🥰 cútéy píé.n

Bóy: Hów àbóút thís bíg  Téddy🧸 (mé) réplàcíng hím fór thé rést óf yóúr lífé?

 

Tó bé àlwàys wíth Yóú🤩 à lífé wíth yóú, í hópé, í dréàm; tó bé àlwàys wíth yóú, hów wóndérfúl, ít dóés séém  😀Hàppy Téddy🧸 béàr🥰 Dày!

दुसरे Valentine Day Status भी ज़रोर पढ़े:

Teddy Day Love Images

Big-Teddy-Bear-Images
Big Teddy Bear Images

Thís ís whàt í wànt tó dó, às my🥰  LóVé👩‍❤️‍👨 ís my🥰 vírtúé, Yóú🤩 àré spécíàl ón évéry sínglé dày, wísh Yóú🤩 à 🐻 😀Hàppy   Téddy🧸 Dày🐻! @Teddy Day Quotes

 

Yóú àré ín my🥰 héàrt❣️ ànd mínd whérévér í gó, ón  Téddy🧸 béàr🥰 dày í wóúld líké tó sày,

 

Teddy-Bear-Quotes-Images
Teddy Bear Quotes Images

í càré móré thàn Yóú🤩 knów.  😀Hàppy Téddy🧸 béàr🥰 Dày!

 

yóúr dréàm détérmínés úr góàls…

úr góàls màp óút yóúr àctíóns…

yóúr àctíóns créàté résúlts…

ànd thé résúlts bríng ú súccéss…

Góód Níght my🥰 Fríénd💑 hàvé à nícé dréàms…

😀Hàppy   Téddy🧸 béàr🥰 dày ..

 

भेज ràha hún टेडी तुम्हे pyààr❤️ से

रखना túm👩 इसको सभाल के

🐻 😀Hàppy   Téddy🧸 Dày🐻

 

Béàr 😘tó दोनों kó ही पंसन्द थी फ़र्क़ सिर्फ इतना था उसे  Téddy🧸 béàr🥰 मुझे Stróng Béér पसंद थी

hàppy टेडी डे

#tú mérí😘 जान  hàí ं #tú mérí😘 लव  hàí ं #tú mérí😘 शान hàí ं  #tú मेरा ♥️díl hàí ं àúr🤭 जब bhí तुझे mérí😘 याद सतायें 😘tó मेरे इस  Téddy🧸 béàr🥰 kó गले लगा लेना

Leave a Reply